Międzynarodowa Konferencja
Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego
część III "Norma i patologia rozwoju seksualnego"

6 - 7 kwietnia 2019750x620

Międzynarodowa Konferencja Seksuolog w Procesie Kształcenia Ustawicznego

Organizatorami konferencji są Podyplomowe Studia "Seksuologia Kliniczna: Opiniowanie, Edukacja, Terapia", Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Konferencja adresowana jest do seksuologów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, prawników, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii.

 • 48x48x1

  Konferencja odbędzie się w dniach 6 - 7 kwietnia 2019

  W tym roku konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w budynku Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53.
  6 kwietnia zapraszamy Państwa do udziału w bankiecie konferencyjnym.

 • 48x48x2

  Na konferencji podjęta zostanie tematyka:

  Dysforii płciowej u dzieci i nastolatków, roli psychoterapii we wspomaganiu nastolatków trans, długoterminowej psychoterapii wspierającej osób transeksulanych oraz komercyjnego wykorzystania seksualności dziecka w materiałach pornograficznych w Internecie.

 • 48x48x3

  Warsztaty superwizyjne 5 kwietnia 2019

  W myśl kształcenia ustawicznego zapraszamy wszystkich praktyków na przedkonferencyjne warsztaty superwizyjne. Warsztaty poprowadzą: dr n. med. Wilhelm Preuss, prof. dr hab. Maria Beisert, dr Wiesław Czernikiewicz, dr n.med. Sławomir Jakima i mgr Wiesław Sokoluk.
  Zapisy oraz informacje na stronie www.seksuologia.amu.edu.pl

750x560x1

Program konferencji

 • Piątek 5.04.2017 Przedkonferencyjne warsztaty superwizyjne

  od 14.30 Rejestracja uczestników
  15.30 – 17.00 Warsztaty superwizyjne
  17.30 – 19.00 Warsztaty superwizyjne kontynuacja


  Sobota 6.04.2017

  7.30 – 8.45 Rejestracja uczestników
  8.45 – 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji
  9.00 – 11.15 Voltisa Lama Dysforia płciowa u dzieci i nastolatków
  11.15 – 11.45 przerwa kawowa
  11.45 - 13.15 Voltisa Lama Dysforia płciowa u dzieci i nastolatków
  13.15 – 14.45 przerwa obiadowa
  14.45 – 16.15 Wilhelm F. Preuss, Rola psychoterapii we wspomaganiu nastolatków trans* w stawaniu się młodymi dorosłymi
  16.15 – 16.45 przerwa kawowa
  16.45 – 18.00 Wilhelm F. Preuss, Afektywne komponenty dysforii płciowej i ich pozostałości po przejściu korekty chirurgicznej. Długoterminowa psychoterapia wspierająca dla transseksualnych kobiet i mężczyzn]

  20.00 Bankiet konferencyjny


  Niedziela 7.04.2017

  9.00 – 10.00 Sesja plakatowa
  10.00 – 10.30 Przerwa kawowa
  10.30 – 13.15 Anna Kwaśnik, Michał Maranda, Komercyjne wykorzystywanie seksualności dziecka w materiałach pornograficznych w Internecie.
  13.15 – 13.45 Zakończenie konferencji  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na:
Podyplomowe Studia "Seksuologia Kliniczna:
Opiniowanie, Edukacja, Terapia"

www.seksuologia.amu.edu.pl


Najczęsciej zadawane pytania:

Jak zgłosić bierny i czynny udział w Konferencji?

Aby zapisać się na Konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy TUTAJ
Informacja o zapisach na superwizje dostępna będzie na stronie www.seksuologia.amu.edu.pl
W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres konferencja.seksuologiczna@amu.edu.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w Konferencji.

Jak dokonać opłaty za Konferencję, bankiet oraz superwizje?

Opłaty prosimy wnosić na konto:
PKO BP S.A. XV o/W-wa 21 1020 1156 0000 7102 0059
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
W tytule przelewu proszę wpisać imię/imiona i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata wraz z dopiskiem „opłata konferencyjna: konferencja pts 2019”.

Potrzebuję faktur lub rachunku, gdzie mam się zgłosić?

W sprawie faktur i rachunków proszę zwracać się do:
Księgowej PTS – Pani Krystyny Moskal
mail: krystyna.mos1@wp.pl telefon: 502 918 336.

Ubiegam się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS, co daje mi udział w Konferencji?

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS: 65 udział czynny (plakat), 20 udział bierny.
Za superwizje również otrzymają Państwo punkty niezbędne do uzyskania Certyfikatu PTS, liczba punktów uzależniona jest od godzin warsztatu. Więcej informacji na stronie: www.pts-seksuologia.pl .
Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS zapraszamy na nasze 2 letnie Studia Podyplomowe "Seksuologia Kliniczna: Opiniowanie, Edukacja, Terapia", więcej informacji na stronie www.seksuologia.amu.edu.pl

Gdzie będą odbywać się warsztaty przedkonferencyjne?

Przedkonferencyjne warsztaty superwizyjne będą odbywały się na kampusie Ogrody, przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.
Rozpiska sal zostanie udostępniona osobom zarejestrowanym na warsztaty mailowo, po upływie terminu rejestracji i wnoszenia opłat.
Więcej informacji na stronie: www.seksuologia.amu.edu.pl

Chcę zgłosić czynny udział w Konferencji, co powinienem wiedzieć?

Jedyną dostępną na konferencji formą udziału czynnego jest prezentacja posteru naukowego.
Czynny udział w Konferencji należy zgłosić do 28.02.2019r. w formularzu link: Kliknij
Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu posteru zostanie przesłana uczestnikom do 10.03.2019r.
Więcej informacji na stronie:www.seksuologia.amu.edu.pl

750x600

Nasi wykładowcy:

Voltisa Lama

Profesor nadzwyczajna na Europejskim Uniwersytecie w Tiranie, na Wydziale Humanistyki, Edukacji i Sztuk Wyzwolonych, w Zakładzie Psychologii, Edukacji i Sportu. Psychiatra dzieci i młodzieży (obecnie prowadzi prywatną praktykę). Od 2004 do 2008 pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim im. Matki Teresy w Tiranie.
W 2012 otrzymała tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie w Hamburgu, w Niemczech. Tytuł jej rozprawy brzmiał: Dzieci i młodzież z Zaburzeniami Tożsamości Płciowej (GID) – badania opisowe na próbie zebranej w Klinice ds. Zaburzeń Tożsamości Płciowej w Szpitalu Uniwersyteckim w Hamburgu. W 2016 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Medycznym w Tiranie.

Wilhelm F. Preuss

Konsultant do spraw psychiatrii, psychoterapii i medycyny psychosomatycznej. Od 1992 do 2017 pracował w Instytucie Badań nad Seksualnością i Psychoterapii Sądowej, głównie jako specjalista w obszarze opieki nad osobami transpłciowymi. Od 2003 roku – wspólnie z endokrynologiem dziecięcym, Achimem Wuesthofem – był pionierem a w 2006 r. współzałożycielem “interdyscyplinarnej grupy dla dzieci i nastolatków z zaburzeniami tożsamości płciowej”, którą zapoczątkował wraz ze współpracownikami z Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Hamburgu w Eppendorfie.
Jest współautorem tekstu Guidelines: gender incongruence, gender dysphoria and transgender health: diagnostics, counseling, treatment opublikowanego przez AWMF (Association of Scientific Medical Societies in Germany) w październiku 2018.

Anna Kwaśnik

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie specjalista w zespole reagowania na nielegalne i szkodliwe treści w internecie – Dyżurnet.pl, odpowiedzialna za analizę potencjalnie nielegalnych treści internetowych, działania promocyjne i kampanie społeczne oraz realizację działań w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Michał Maranda

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.W zespole Dyżurnet.pl pracuje od 2010 r., jest odpowiedzialny za analizę potencjalnie nielegalnych treści internetowych, wprowadzanie nowych pracowników oraz rozwój narzędzi i procedur stosowanych przez Zespół. Jest również odpowiedzialny za ścisłą współpracę z policją.

Więcej informacji na stronie:

www.seksuologia.amu.edu.pl

Zarejestruj się

Już dziś!

Opłaty

Konferencja do 17.03

Opłata podstawowa 500 zł

Członkowie PTS 450 zł

Doktoranci 300 zł

Studenci 150 zł

Konferencja od 17.03

Opłata podstawowa 550 zł

Członkowie PTS 500 zł

Doktoranci 350 zł

Studenci 200 zł

Bankiet konferencyjny

Opłata: 180 zł

Sobota 06.04.2019

Godz. 20:00

Zapraszamy!

Superwizja przedkonferencyjna

Opłata: 180/200 zł

Piątek 05.04.2019

Godz. 15:00

Zapraszamy!